Mevzuatların öngördüğü şekilde yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini artırıcı çalışmalarına destek sağlamak üzere bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları desteklemeye yönelik projelerdir. Her bir destek türüne ilişkin kurallar farklı olmakla beraber her ilan döneminde ilgili destek türüne ilişkin standart kuralların yanı sıra destek programına özgü bazı kurallar da belirlenebilmektedir. Mali ve Teknik destek olmak üzere iki ayrı başlıkta destek sağlanabilmektedir.