Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına katkı yapmayı amaçlayan Avrupa Birliği programları, belirli bir süre için Avrupa Birliği politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında birliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür. Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik Programlarına katılım imkanı mevcuttur. Avrupa Birliği Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi olup, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların bulunması beklenmektedir. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.