KOSGEB tarafından gerekli koşulları sağlayan Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelere yönelik proje ve başvuru esaslı olarak yürütülmekte olan hibe ve kredi temelli sağlama amaçlı projelerin yazım, yönetim ve sonuçlandırılması aşamasında destek sunulmaktadır. KOSGEB projeleri;

• İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

Faaliyetleri belirli bir düzeye ulaşan işletmelerin büyüme ve yurtdışına açılma amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik destekleri içermektedir. KOBİ’ler için ulusal öncelikli alanlara ve ihracat faaliyetlerini geliştirmeye yönelik alanlarda destek sağlanmaktadır.

• AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

KOSGEB tarafından belirli tarihlerde açılmakta olan destek türlerini içermektedir. Yeni ürün geliştirme (Ar-GE), üretim sistemlerinin geliştirilmesi, stratejik nitelikte kabul edilen ürünlerin üretimi ve teknolojik ürün yatırımlarına destek sağlanmaktadır.